(หน่าย: ล้านบาท)
  • รายไตรมาส
  • รายปี

กราฟราคาหลักทรัพย์

Chart Type

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

คลิกที่นี่
เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2563

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวฐิติมา กุลจิตติอมร

ติดต่อทางอีเมล์

ir@origin.co.th

เบอร์ติดต่อนักลงทุน

โทรศัพท์ : 02 029 1936

โทรสาร : 02 398 8066