ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ปรับปรุงเมื่อ: 26 สิงหาคม 2559 11:52
ORI
สกุลเงิน
THB
ราคาล่าสุด
11.60
เปลี่ยนแปลง (%)
+2.10 (22.11%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9,536,900
(หน่าย: ล้านบาท)
  • รายไตรมาส
  • รายปี

กราฟราคาหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวฐิติมา กุลจิตติอมร

ติดต่อทางอีเมล์

ir@origin.co.th

เบอร์ติดต่อนักลงทุน

โทรศัพท์ : 020 300 000

โทรสาร : 02 398 8066