ติดต่อนักวิเคราะห์

บริษัทหลักทรัพย์ ชื่อนักวิเคราะห์ อีเมล์
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณ สรพงษ์ จักรธีรังกูร sorapong.j@kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณ สมะนันท์ ผลสมบูรณ์โชค samanun.polsomboonchok@th.nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ เติมพร ตันติวิวัฒน์ termporn.t@maybank-ke.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณ รณกฤต สารินวงศ์ ronnakrit.sa@countrygroup.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด คุณ วรรัตน์ เผ่าภคะ woraratp@ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คุณ ณัฐกร ศรีภูไฟ nathakorn.sr@lhsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จำกัด คุณ ชุติมา วรมนตรี chutima.wor@fssia.com
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณ เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม therdsak@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณ นวลพรรณ น้อยรัชชุกร nuanpun@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ ดนัย ตุลยาพิศิษฐ์ชัย danait@phillip.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด คุณ วิลาสินี บุญมาสูงทรง wilasinee@globlex.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณ จิตรลดา เลขาพันธ์ chitrada@aira.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด คุณ กิ่งไผ่ คู่สกุลนิรันดร์ kingpai@uobkayhian.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี โอเอส เค จำกัด (มหาชน) คุณ ชาตรี ศรีสมัยเจริญ chatree.sr@rhbgroup.com
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณ กิตติสร พฤติภัทร kittisorn.pruitipat@krungsrisecurities.com
บริษัท หลักทรัพย์ หยวน ต้า (ประเทศไทย) จำกัด คุณ วรพจน์ หงส์ภิญโญ vorapoj.h@yuanta.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) คุณ ชวิศ หวังมุทิตากุล Chawit.w@aecs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด คุณ สมบัติ เอกวรรณพัฒนา sombata@th.dbsvickers.com
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) คุณ วัชเรนทร์ จงยรรยง watcharain.jo@applewealthsecurities.com