แบรนด์ออริจิ้น (Brand Overview)

นับตั้งแต่เริ่มทำธุรกิจทางด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ออริจิ้นมีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมคุณภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั้งในเรื่องของระดับราคาและ
แนวคิดในการออกแบบโครงการ ณ ปัจจุบัน แบรนด์ออริจิ้น สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลัก
ตามลักษณะรูปแบบของโครงการ ดังนี้