สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


(นายพีระพงศ์ จรูญเอก)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตลอดปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และบริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า ซึ่งถือว่าเป็นครอบครัวของออริจิ้น หรือ “Origin Family” ตลอดจนเรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2559 บริษัทฯ ยังคงสามารถสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มียอดขายสูงถึง 10,844 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 102% จากโครงการที่เปิดตัวก่อนหน้า และโครงการที่เปิดตัวใหม่อีก 9 โครงการมูลค่า 11,340 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านรายได้บริษัทฯ มีรายได้รวม 3,199 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 56% และมีกำไรสุทธิ 638 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65% ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการขายจำนวน 34 โครงการ โดยแบ่งเป็น โครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จจำนวน 18 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 8,903 ล้านบาท และโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา จำนวน 16 โครงการ มูลค่าโครงการรวมประมาณ 17,755 ล้านบาท และมียอดขายรอโอน มูลค่าถึง 12,885 ล้านบาท

ทั้งนี้เป็นผลสำเร็จที่เกิดจากการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้พัฒนาโครงการในรูปแบบ “Affordable Premium Condominium” ซึ่งหมายถึงโครงการอาคารชุดที่ให้ลูกค้าได้มากกว่าในทุกๆ ความต้องการด้านการอยู่อาศัย ในราคาที่จับต้องได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าระดับกลางบนมากขึ้น ตลอดจนขยายทำเลการพัฒนาโครงการไปยังทำเลศักยภาพใหม่ๆ และการรุกเข้าสู่ทำเลใจกลางเมือง รวมทั้งการขยับตัวเพื่อการขึ้นโครงการของบริษัทฯ ที่เข้าใกล้รถไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น โครงการ KnightsBridge Prime Sathorn ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างสูง และสามารถขายหมดได้ภายในวันเดียว

บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเตรียมพร้อมในการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2560 นอกจากบริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจพัฒนาโครงการประเภทอาคารชุดแล้ว บริษัทฯ ยังมีการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยแนวราบประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝดโครงการแรก รวมทั้งการดำเนินการพัฒนาโครงการที่รับรู้รายได้แบบ Recurring Income ต่อไป ภายใต้บริษัท ออริจิ้น วัน จำกัด หลังจากที่มีการทำสัญญากับกลุ่มธุรกิจโรงแรม Intercontinental Hotels Group (IHG) เพื่อร่วมวางแผนและพัฒนาโครงการโรงแรมในแปลงที่ดินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตร (ศรีราชา) เป็นโครงการแรก ในด้านธุรกิจการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับการให้บริการในทุกๆ ด้านของการอยู่อาศัยอย่างทันสมัย สำหรับลูกค้าในยุคดิจิตอล บริษัทฯ ได้มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริการ ในรูปแบบแอปพิเคชั่น Origin Digital Butler และ Origin Family Card ผนวกกับการบริการระดับมืออาชีพภายใต้บริษัท พรีโม พร็อพเพอร์ตี้ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเรา ทั้งนี้ การพัฒนาในธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านอย่างครบวงจร รวมทั้งจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไป

ผมขอขอบพระคุณ ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น ซึ่งมีส่วนร่วม และสนับสนุนในความสำเร็จของบริษัทฯ เสมอมา ทั้งนี้บริษัทฯ จะยึดถือหลักธรรมาภิบาลและการตอบแทนสู่สังคมส่วนรวม เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศอย่างยังยืน