อันดับความน่าเชื่อถือ

วันที่รายงาน อันดับเครดิตองค์กร อันดับเครดิตตราสารหนี้ ดาวน์โหลด
29 กันยายน 2560 BBB- / Stable -
ดาวน์โหลด
23 พฤษภาคม 2560 BBB- / Developing BB / Developing
ดาวน์โหลด
17 เมษายน 2560 BBB- / Stable BB / Stable
ดาวน์โหลด
12 กันยายน 2559 BBB- / Stable -
ดาวน์โหลด