โครงสร้างกลุ่มบริษัท

โครงสร้างของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 สรุปได้ดังนี้

ทั้งนี้ รายละเอียดของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (เฉพาะที่จดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561) มีดังนี้


ลำดับที่ ชื่อบริษัท วันที่จดจัดตั้ง ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น ประเภทธุรกิจ
1 วัน ออริจิ้น 21 กันยายน 2554 400.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24 27 กรกฎาคม 2560 400.0 ล้านบาท 99.99%
- วัน พญาไท 25 กรกฎาคม 2561 1.0 ล้านบาท 99.99%
- ออริจิ้น วัน พร้อมพงษ์ 9 พฤษภาคม 2561 1.0 ล้านบาท 99.99%
- ออริจิ้น ฟู้ด 19 เมษายน 2561 1.0 ล้านบาท 49.99%
- ออริจิ้น วัน ทองหล่อ 19 สิงหาคม 2559 540.0 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (JV)
2 พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น 24 มิถุนายน 2554 53.5 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริการจัดหาผู้เช่าห้องชุดและบริการรับจ้างบริหารโครงการนิติบุคคลอาคารชุด
- พรีโม แมเนจเม้นท์ 25 พฤศจิกายน 2559 1.0 ล้านบาท 99.99%
- พรีโม เรียลเตอร์ 6 สิงหาคม 2558 2.0 ล้านบาท 99.99%
- ดิจิตอล บัตเลอร์ 25 พฤศจิกายน 2559 5.22 ล้านบาท 54.47%
- เวิร์ค เอเจนซี 25 พฤศจิกายน 2559 1.0 ล้านบาท 59.99%
- คราวน์ เรสซิเดนซ์ 2 พฤศจิกายน 2560 1.0 ล้านบาท 99.99%
- อูโน่ เซอร์วิส 18 สิงหาคม 2559 1.0 ล้านบาท 99.99%
3 ออริจิ้น คอนโดมิเนียม 11 สิงหาคม 2559 500.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4 ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 11 สิงหาคม 2559 632.38 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (JV)
5 ออริจิ้น เฮ้าส์ 11 สิงหาคม 2559 120.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6 ออริจิ้น สาทร 8 กันยายน 2559 700.0 ล้านบาท 21.43% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7 ออริจิ้น สเฟียร์ 15 พฤศจิกายน 2559 459.1 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (JV)
8 ออริจิ้น เวอร์ติเคิล 2 25 พฤศจิกายน 2559 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9 ออริจิ้น แกรนด์ 25 เมษายน 2560 410.0 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
10 ออริจิ้น ไพร์ม 2 16 พฤษภาคม 2560 589.7 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (JV)
11 ออริจิ้น รามคำแหง 5 กรกฎาคม 2560 476.53 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (JV)
12 พาร์ค ออริจิ้น 28 กุมภาพันธ์ 2556 1,338.452 ล้านบาท 74.71% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- พาร์ค ออริจิ้น พญาไท 9 มกราคม 2561 1.0 ล้านบาท 99.99%
- พาร์ค ออริจิ้น พระราม 4 1 กุมภาพันธ์ 2561 1.0 ล้านบาท 99.99%
- พาร์ค ออริจิ้น ราชเทวี 25 มกราคม 2561 1.0 ล้านบาท 99.99%
- พาร์ค ออริจิ้น ที 2 25 มกราคม 2561 1.0 ล้านบาท 99.99%
- ออริจิ้น พาร์ค ที 1 30 ตุลาคม 2560 2,303.0 ล้านบาท 51.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (JV)
13 ออริจิ้น วัน ระยอง 6 ตุลาคม 2560 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
14 ออริจิ้น แคปปิตอล 1 28 พฤศจิกายน 2560 250.0 ล้านบาท 20.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ออริจิ้น เกษตร โซไซตี้ 27 กรกฎาคม 2560 250.0 ล้านบาท 99.99%
15 ออริจิ้น แคปปิตอล คอลลาจ 107 26 มิถุนายน 2561 300.0 ล้านบาท 67.00% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ออริจิ้น คอลลาจ 107 2 เมษายน 2561 300.0 ล้านบาท 99.99%
16 ออริจิ้น แคปปิตอล พระราม 9 27 มิถุนายน 2561 644.0 ล้านบาท 51.24% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ออริจิ้น ไพรม์ 25 พฤศจิกายน 2559 644.0 ล้านบาท 99.99%
17 ออริจิ้น เอกมัย 9 มกราคม 2561 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
18 ออริจิ้น ไนท์บริดจ์ เทพารักษ์ 17 พฤษภาคม 2561 1.0 ล้านบาท 99.99% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์