บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ชั้น 20 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค
เลขที่ 4345 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
นางสาวฐิติมา กุลจิตติอมร
อีเมล์ : ir@origin.co.th
โทรศัพท์ : 02 029 1936
โทรสาร : 02 398 8066

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้
ชื่อ - นามสกุล:*
โทรศัพท์:*
แฟกซ์:
อีเมล์:* 
ที่อยู่:
รายละเอียด:*