ข้อมูลย้อนหลัง :
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2563
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2562
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2562
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2562
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปี 2561
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2561
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2561
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2561
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปี 2560
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2560
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2560
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2560
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการปี 2559 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปี 2559
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2559
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 ปี 2559
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 ปี 2559
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปี 2558
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 ปี 2558
ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการปี 2557 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการประจำปี 2557
ดาวน์โหลด