ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
ORI
สกุลเงิน:
THB
ราคาล่าสุด:
7.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
36,614,000
เปลี่ยนแปลง
-0.30
% เปลี่ยนแปลง
-3.97
ช่วงราคาระหว่างวัน
7.25 - 7.85
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.15 - 23.50
ปรับปรุงเมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2561 (16:37)
Chart Type