ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
ORI
สกุลเงิน:
THB
ราคาล่าสุด:
6.95
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
5,874,800
เปลี่ยนแปลง
-0.10
% เปลี่ยนแปลง
-1.42
ช่วงราคาระหว่างวัน
6.90 - 7.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.25 - 21.90
ปรับปรุงเมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2562 (16:37)
Chart Type