Menu

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
ORI
สกุลเงิน:
THB
ราคาล่าสุด:
8.30
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
19,554,400
เปลี่ยนแปลง
+0.25
% เปลี่ยนแปลง
+3.11
ช่วงราคาระหว่างวัน
8.00 - 8.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.25 - 18.60
ปรับปรุงเมื่อ: 13 กันยายน 2562 (16:39)
Chart Type