ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
ORI
สกุลเงิน:
THB
ราคาล่าสุด:
20.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
2,138,500
เปลี่ยนแปลง
-0.30
% เปลี่ยนแปลง
-1.46
ช่วงราคาระหว่างวัน
20.20 - 20.60
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
7.85 - 23.50
ปรับปรุงเมื่อ: 08 ธันวาคม 2560 (16:35)
Chart Type