Menu

ราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
ORI
สกุลเงิน:
THB
ราคาล่าสุด:
9.65
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น):
30,561,700
เปลี่ยนแปลง
+0.35
% เปลี่ยนแปลง
+3.76
ช่วงราคาระหว่างวัน
9.25 - 9.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.25 - 19.80
ปรับปรุงเมื่อ: 19 กรกฎาคม 2562 (16:36)
Chart Type